Stormsamlinga på Bulandet 8.- 10. oktober

Askvoll padleklubb gjentek suksessen frå Vårsleppet, og arrangerar Stormsamling til hausten. Sponsorar er Njord og God Tur.

Denne gongen vert det ein litt anna stormsamling enn tidlegare. Vi har berre 40 plassar. Sidan samlinga på kveldane vert i Fjøsen hos Liv Turid, vert det litt færre plassar enn ved tidlegare stormsamlingar. Så her gjeld det å hive seg rundt å melde seg på!

Det vert grunnkurs og teknikkurs . I tillegg vil vi arrangere eit “Introduksjonskurs til surfing”. Medlemmar frå Askvoll padleklubb vil også tilby guida turar rundt om i Bulandet begge dagane. For å vere med på samlinga, må du betale for stormpass (gjeld berre dei som ikkje skal vere med på kurs).
Vi samlast i Floren til ei orientering på fredag kvelden kl 21.00, slik får vi med dei som kjem med ferga kl 19.15 frå Askvoll.

Verdas beste middag med kaffi og dessert i Floren til Liv Turid er inkludert, drikke til maten tek de med sjølve.

Totalt har vi 12 stormpass, 8 plassar på grunnkurs (Her kan vi kanskje få plass til fleire), 8 plassar på teknikkurs og 12 plassar på dagskurset “Introduksjon til surfing” fordelt på to dagar etter nivå. Dette kurset er altså berre EIN dag!

Tilsaman 40 plassar.

Vi har sett ei aldersgrense på 18 år. Personar under må vere i følgje med føresette.

Etter middagen viser vi innsamla bilete frå dagen og utfordrar til performance og poesi..

Overnatting må kvar enkelt ordne med sjølv, sjå på Bulandet Grendalag for hytter og liknande.

Ferjetider finn de her

Kva kostar så dette?:

  • Stormpass: 1000,- inkl guida turar og middag laurdag
  • Grunnkurs: 2300,- inkl middag laurdag
  • Teknikkurs: 2300,- inkl middag laurdag
  • Dagskurs “Introduksjon til surfing”: 1500 inkl middag laurdag
  • Leige av kajakk og alt anna utstyr 650,-

Send mail til oss på stormsamling@gmail.com for påmelding, betaling og andre detaljar.

Seinaste påmeldings / betalingsfrist er 1. oktober 2010

Bli fan på Facebook, sjå www.facebook.com/pages/Askvoll-Padleklubb

Påmelde per 28. september:

Grunnkurs (8 plassar (kanskje fleire): 6 påmelde

Teknikkurs (8 plassar): 5 påmelde

Surfekurs (18 plassar): 18 påmelde (Fullt)

Stormpass (12 plassar): 6 påmelde

Har du spørsmål om samlinga, bruk eposten (stormsamling@gmail.com) eller kontakt tlf nr
95 87 39 15 (Odin Hestholm). Helst epost..

Klubben har også to kajakkar til sals av merket Curret Design Sirocco for 9000,- pr stk.. Vert seld med åre og vest. Desse kan vi ta med ut på samlinga.

Vist 1238 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder